APEL STRAŻAKÓW Z KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

Kategoria:

 

W związku z trwającym sezonem grzewczym Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim apeluje o rozwagę i zachowanie wszelkich możliwych  zasad bezpieczeństwa podczas obsługi różnego rodzaju urządzeń grzewczych.

Skutki pożaru sadzy w przewodach kominowych mogą być bardzo poważne. W grę wchodzi ludzkie życie, bezpieczeństwo i często gromadzony przez wiele lat majątek, dlatego nie warto lekceważyć obowiązku przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych. Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego oraz w czasie jego trwania należy bezwzględnie dokonać przeglądów instalacji 

i urządzeń grzewczych, przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Czynności te przeprowadzają kominiarze, w przypadku przewodów kominowych, a także specjalistyczne serwisy w przypadku instalacji gazowych, kotłów opalanych paliwem stałym, olejem opałowym i gazem. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego w dużym stopniu zmniejsza ilość zdarzeń, których bezpośrednią przyczyną powstania jest niesprawność instalacji i urządzeń grzewczych, nie spełniających podstawowych parametrów. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim 

z nadejściem sezonu grzewczego corocznie notuje dużą liczbę pożarów, których przyczyną jest nieostrożność i brak zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego.   Przepisy przeciwpożarowe nakładają na właścicieli bądź użytkowników budynków obowiązek usuwania zanieczyszczeń (sadzy, popiołu) z przewodów dymowych i spalinowych co najmniej 4 razy w roku (w budynkach opalanych paliwem stałym – węgiel, drewno) oraz co najmniej 2 razy w roku (w budynkach opalanych paliwem płynnym i gazowym – olej opałowy oraz gaz). Ponadto obowiązkowo raz w roku sprawdzeniu podlega stan techniczny przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

W rażących przypadkach naruszania przepisów przeciwpożarowych na sprawcę nakładana jest grzywna w drodze mandatu karnego za wykroczenie polegające na używaniu instalacji, urządzeń niepoddanych wymaganej kontroli lub niesprawnych technicznie, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania się ognia – informuje mł. ogn. Sławomir Górzewski, st. technik ds. kontrolno – rozpoznawczych.

 

Pamiętajmy, bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich w dużej mierze zależy od nas samych!!!

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

13-300 Nowe Miasto Lub. ul. Szkolna 5b

tel: 56 474 41 00, NIP 877-13-30-461

kpnmiastol@kwpsp.olsztyn.pl

© Copyright 2020, KP PSP Nowe Miasto Lubawskie.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Design by: M.S.