Witamy na stronie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Nowym Mieście Lubawskim

   Państwową Straż Pożarną powołano ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej jako zawodową, umundurowaną i wyposażoną w specjalistyczny sprzęt formację, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

  1. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
  2. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
  3. wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
  4. kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
  5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
  6. prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;
  7. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
  8. współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
  9. realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

   Powiat nowomiejski obejmuje obszar czterech gmin wiejskich: Kurzętnik, Biskupiec, Nowe Miasto Lubawskie, Grodziczno oraz gminę miejską Nowe Miasto Lubawskie o łącznej powierzchni 694 km2. Liczba mieszkańców to około 44,3 tys. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim pełni służbę 46 strażaków, zatrudnione są również 3 osoby cywilne. Działalność ratownicza prowadzona jest głównie przez jedną jednostkę ratowniczo-gaśniczą, w której służy łącznie 35 strażaków na trzech zmianach służbowych i dwóch w systemie codziennym. Codziennie w ciągłej gotowości bojowej służbę pełni siedmiu strażaków ratowników. Na terenie powiatu nowomiejskiego funkcjonuje 41 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z których 11 należy do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

13-300 Nowe Miasto Lub. ul. Szkolna 5b

tel: 56 474 41 00, NIP 877-13-30-461

kpnmiastol@kwpsp.olsztyn.pl

© Copyright 2020, KP PSP Nowe Miasto Lubawskie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Design by: M.S.