Kategoria:

  W piątek 14 lipca 2017r. kilkadziesiąt minut po godzinie szesnastej dyżurny KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim otrzymał zgłoszenie o pożarze skrzynki elektrycznej znajdującej się na zewnątrz domku letniskowego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Partęczyny” położonego nad jeziorem Wielkie Partęczyny.

Jako pierwszy na miejsce zdarzenia dotarł zastęp z OSP Tereszewo. Strażacy stwierdzili, że pożar skrzynki elektrycznej został ugaszony przez pracownika Ośrodka Wypoczynkowego Partęczyny (po uprzednim odłączeniu prądu w głównej rozdzielni).

 

W domku  letniskowym nikt nie przebywał. Po dojeździe strażaków z JRG Nowe Miasto Lubawskie miejsce pożaru sprawdzono kamerą termowizyjną - nie stwierdzono zarzewi ognia.  W trakcie pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Jako przypuszczalną przyczynę zdarzenia wskazano zwarcie w instalacji elektrycznej.

Kategoria:
 

   12 lipca br. kilkadziesiąt minut po godzinie dziesiątej zastępy z JRG w Nowym Mieście Lubawskim oraz OSP w Bratianie zostały wysłane do zdarzenia w Bratianie. Do dyżurnego straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o kocie, który wpadł do studni.

Po dotarciu na miejsce zdarzenia strażacy w rozmowie z właścicielką posesji, ustalili że kot wpadł do studni – tak wynikało z relacji kobiety. Przed przyjazdem strażaków użytkownicy posesji zdemontowali część drewnianej obudowy studni, aby ułatwić strażakom dostęp. 

 

 Po dokładniejszych oględzinach studni druhowie z OSP w Bratianie zauważyli, że kot znajduje się w otworze w ziemi powstałym pomiędzy kręgami studni a jej obudową. Druhowie z OSP wyciągnęli kota i przekazali go właścicielce.

Kategoria:
 

   W niedzielę 9 lipca 2017r. kilkadziesiąt minut po godzinie 10 dyżurny KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim przyjął zgłoszenie o pożarze stogu słomy w Boleszynie.

Po przybyciu na miejsce wskazane przez osobę zgłaszającą strażacy zastali pożar stogu o długości około 60 metrów złożonego z balotów słomy i siana. Pożar stwarzał zagrożenie dla budynku inwentarskiego znajdującego się w pobliżu stogu.

  Strażacy niezwłocznie przystąpili do gaszenia pożaru. Aby zwiększyć skuteczność podejmowanych działań zastosowano pianę gaśniczą. Ze względu na rozmiar palącego się stogu akcja gaśnicza trwała dziesięć i pół godziny.  W gaszeniu pożaru uczestniczyło 11 samochodów i 56 strażaków. Straty zostały oszacowane na kwotę 380 tys. zł. Przyczyna zdarzenia nie jest znana. 

 

 

Kategoria:
 

 

  W czwartek 29 czerwca 2017 roku w związku ze skutkami silnego wiatru strażacy z terenu powiatu nowomiejskiego podjęli działania w ośmiu zdarzeniach. Zgłoszenia dotyczyły przewróconych drzew i złamanych konarów, które utrudniały lub blokowały przejazd drogami gminnymi, powiatowymi oraz wojewódzkim. 

Jedno ze zgłoszeń dotyczyło sytuacji w Jamielniku, w której doszło do przewrócenia się złamanego drzewa na samochód osobowy. Właściciel oszacował straty na kwotę 2 tys. zł. 

 

W żadnym ze zdarzeń nie odnotowano osób poszkodowanych. Łączenie w likwidacji skutków wszystkich zdarzeń brało udział 50 strażaków.

 

 

Kategoria:

 

 

W środę 28 czerwca 2017 roku kilka minut przed godziną 22 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Mieście Lubawskim wpłynęło zgłoszenie od dyspozytora ratownictwa medycznego o możliwości porażenia prądem elektrycznym mężczyzny w miejscowości Pacółtowo.

 Pod adresem wskazanym przez dyspozytora medycznego strażacy zastali już zespół ratownictwa medycznego. W budynku mieszkalnym na piętrze znajdował się nieprzytomny mężczyzna – ratownicy medyczni prowadzili resuscytację. Po pozyskaniu informacji od rodziny co do okoliczności, a także po sprawdzeniu miejsca zdarzenia porażenie prądem zostało wykluczone jako przyczyna zdarzenia. Lekarz, który przybył na miejsce drugą karetką stwierdził śmierć mężczyzny.

 

Kategoria:
 

   

W piątek 16 czerwca br., o godzinie 12 dyżurny KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim przyjął zgłoszenie o potrąceniu rowerzystki przez samochód osobowy. Zdarzenie miało miejsce na drodze wojewódzkiej nr 538 w Marzęcicach.

 Jako pierwszy przybył na miejsce zastęp z JRG Nowe Miasto Lubawskie. Strażacy stwierdzili, że doszło do potrącenia rowerzystki przez samochód osobowy marki Volkswagen.

    Ratownicy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanej rowerzystce. Po kilku minutach przekazano ją zespołowi ratownictwa medycznego. Kobieta została przewieziona do szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim. W działaniach uczestniczyła również jednostka OSP Marzęcice oraz patrol policji. Trwa ustalanie przyczyny zdarzenia.

 

Kategoria:
 

 

  14 czerwca br. kilkanaście minut przed godziną 20 zastępy z JRG w Nowym Mieście Lubawskim zostały wysłane do zdarzenia w Nawrze. Do dyżurnego straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o psie, który wpadł do szamba.

  Po dotarciu na miejsce ustalono, że do betonowego podziemnego zbiornika na ścieki przez niewielki otwór wpadł pies. Stwierdzono, że zbiornik jest nieużytkowany, a na dnie znajduje się około 30cm nieczystości. Aby wydostać psa strażacy powiększyli otwór rewizyjny, następnie ratownik zabezpieczony w aparat powietrzny oraz asekurowany na lince ratowniczej zszedł po drabinie do wnętrza szamba skąd podjął psa.

Na koniec strażacy zabezpieczyli otwór przed wpadnięciem osób postronnych lub zwierząt. Działania strażaków trwały półtorej godziny.

Kategoria:
 

   W niedzielę 14 maja br., kilka minut po godzinie dwunastej dyżurny KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim przyjął zgłoszenie o pożarze przyczepy ze słomą w miejscowości Gwiździny.

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Gwiździnach, którzy przybyli na miejsce zdarzenia jako pierwsi, zastali rozwinięty pożar słomy na przyczepie rolniczej oraz częściowo zgromadzonych dużych balotów obok przyczepy

   Ogniem objęty był również ciągnik rolniczy (tylna opona), który został odpięty od płonącej przyczepy przez pracownika gospodarstwa. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu piany na palący się ciągnik rolniczy oraz wody na palącą się słomę z przyczepą. Po przytłumieniu pożaru przystąpiono do dogaszania tlącej się słomy. 

W wyniku działania pożaru zniszczeniu uległy: 30 sztuk dużych balotów słomy, spalone zostały dwa koła przyczepy oraz tylna część ciągnika rolniczego. Straty szacowane są na około 6 tys. złotych.

 W trakcie pożaru nikt nie odniósł obrażeń. W akcji trwającej godzinę i pięćdziesiąt minut uczestniczyło 13 strażaków z OSP Gwiździny oraz JRG Nowe Miasto Lubawskie.

 

Kategoria:
 

     12 kwietnia br właściciel jednego z domów jednorodzinnych z Nowego Miasta Lubawskiego powiadomił dyżurnego KP PSP o uruchomieniu się alarmu czujnika tlenku węgla. Po przybyciu na miejsce zdarzenia działania strażaków polegały na zabezpieczeniu terenu działań oraz wykonaniu pomiarów na obecność tlenku węgla we wszystkich pomieszczeniach budynku. Urządzenie służące do pomiarów nie wskazało obecności tlenku węgla. W trakcie oględzin czujnika tlenku węgla ratownicy stwierdzili, że jego reakcja spowodowana była wyczerpanymi  bateriami. Działania strażaków trwały 25 min.

 Przed montażem czujnika tlenku węgla należy zapoznać się z instrukcją użytkowania. W wielu urządzeniach tego typu zużycie baterii jest sygnalizowane alarmem akustycznym i optycznym (co może zostać błędnie odebrane przez użytkownika jako alarm o przekroczeniu dopuszczalnego stężenia), a na wyświetlaczu pojawia się piktogram informujący o konieczności jej wymiany. Nieznajomość zasad działania może być niepotrzebnym źródłem stresu dla mieszkańców.

 

Kategoria:
 

     6 kwietnia br kilkadziesiąt minut po godzinie 21 lekarz dyżurujący w izbie przyjęć szpitala powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim powiadomił dyżurnego KP PSP o konieczności udzielenia pomocy w usunięciu obrączki z opuchniętego palca pacjenta. Sprzęt dostępny w szpitalu okazał się niewystarczający do przecięcia materiału, z której wykonana była obrączka. Strażacy przecięli biżuterię przy użyciu ręcznej piły do metalu. Działania strażaków trwały 40 min.

 

Kategoria:
 

   Kilkanaście minut przed godziną jedenastą w ostatnią niedziele zastępy z JRG w Nowym Mieście Lubawskim oraz OSP w Chroślu zostały wysłane do Radomna, gdzie doszło do uderzenia samochodu osobowego w płot.

   Ratownicy na miejscu zdarzenia zastali Skodę, która uderzyła w ogrodzenie. Na miejsce dotarły już służby medyczne, które zajmowały się udzielaniem pomocy kierującemu samochodem osobowym.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, odłączyli akumulator i zakręcili zawór butli lpg w pojeździe. Poszkodowany mężczyzna postał przewieziony do szpitala. Cała akcja trwała godzinę. Do zdarzenia doszło prawdopodobnie w wyniku zasłabnięcia mężczyzny, który kierował Skodą.

Kategoria:
 

   W sobotę 25 marca 2017r. dyżurny KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim otrzymał zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o samochodzie osobowym, który uderzył w drzewo rosnące przy drodze pomiędzy Nowym Miastem Lubawskim i Gwiździnami.

   Na miejsce zdarzenia  (pobliże skrzyżowania z drogą w kierunku Krzemieniewa) równocześnie przybyły wszystkie służby ratownicze. Ratownicy zastali samochód osobowy Toyota po czołowym uderzeniu w drzewo. Pojazdem podróżowały 2 osoby, które samodzielnie opuściły pojazd. Osobami poszkodowanymi zajęła się obsada zespołu ratownictwa medycznego. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu drogowego na czas prowadzenia działań oraz sorpcji płynów eksploatacyjnych, które wyciekły z uszkodzonego pojazdu. Poszkodowane osoby zostały przewiezione karetką do szpitala. W akcji trwającej godzinę uczestniczyli strażacy z JRG w Nowym Mieście Lubawskim oraz OSP w Gwiździnach.

Kategoria:
 

  W poniedziałek, kilkanaście minut przed godziną trzecią nowomiejska KP PSP została powiadomiona o pożarze hali produkcyjno-magazynowej na terenie firmy Biogal sp. z o.o. w Boleszynie, w gminie Grodziczno.  Dyżurny operacyjny niezwłocznie wysłał do zdarzenia 10 zastępów z jrg PSP i ochotniczych straży pożarnych. Strażacy z jednostki OSP Mroczno, którzy przybyli na miejsce zdarzenia jako pierwsi, zastali rozwinięty pożar budynku hali produkcyjno-magazynowej. Budynek wewnątrz był całkowicie objęty pożarem, płomienie wydostawały się ponad dach budynku. Na miejsce pożaru przybyły kolejne zadysponowane jednostki.

 

  Jako działania priorytetowe przyjęto obronę zbiornika z metanem zlokalizowanego w pobliżu płonącego budynku.  Równocześnie prowadzone były działania zmierzające do ugaszenia pożaru hali. Ze względu na konieczność usunięcia i dogaszenia znacznej ilości nawozu granulowanego (około 700 ton) składowanego wewnątrz budynku działania strażaków trwały 20 godzin.

  W wyniku działania pożaru zniszczeniu uległy: budynek hali, urządzenia do produkcji nawozu granulowanego, ciągnik rolniczy, ładowarka samojezdna, wózek widłowy, wyposażenie warsztatu mechanicznego oraz około 700 ton nawozu organicznego. Straty szacowane są na około 10 mln 300 tys. złotych.

 W trakcie pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Łącznie w działaniach uczestniczyło 20 pojazdów pożarniczych i 88 strażaków. Badane są przyczyny powstania tego zdarzenia.

Kategoria:
 

   Dnia 16 marca 2017r. w godzinach popołudniowych dyżurny KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim otrzymał zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o samochodzie osobowym, który dachował pomiędzy miejscowościami Krotoszyny i Wonna.

  Po dojeździe na miejsce wskazane przez osobę zgłaszającą strażacy zastali samochód osobowy Ford leżący na boku kilkanaście metrów od jezdni. Pojazdem podróżowały 3 osoby, które znajdowały się poza pojazdem.

Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przystąpili do udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej osobom poszkodowanym. Na miejsce zdarzenia przybyły dwa zespoły ratownictwa medycznego, które przejęły poszkodowanych. Służby medyczne podjęły decyzję o udziale śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w transporcie jednego z poszkodowanych mężczyzn z miejsca zdarzenia do szpitala. Strażacy wyznaczyli i sprawdzili miejsce przygodnego lądowania dla helikoptera. Śmigłowiec ratowniczy zabrał jednego z uczestników zdarzenia do szpitala. Pozostali dwaj mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala karetkami.

W działaniach trwających ponad dwie godziny uczestniczyły cztery zastępy straży pożarnej. Jako wstępną, przypuszczalną przyczynę powstania tego zdarzenia wskazano niedostosowanie prędkości jazdy do warunków panujących na drodze przez kierującego pojazdem.

Kategoria:
 

  Dzisiejszej nocy kilka minut po godzinie 3 dyżurny KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim otrzymał zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o samochodzie osobowym, który uderzył w drzewo rosnące przy drodze pomiędzy miejscowościami Bratuszewo i Brzozie. 

Po przybyciu na miejsce wskazane przez osobę zgłaszającą strażacy zastali samochód osobowy Renault po czołowym uderzeniu w drzewo. Pojazdem podróżowały 2 osoby.  Kierująca kobieta i nieprzytomny pasażer znajdowali się poza samochodem. Kobieta wydostała się o własnych siłach, a mężczyzna został przemieszczony z pojazdu przez osoby postronne, które udzielały mu pomocy przed przybyciem służb ratowniczych. Strażacy przystąpili do prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej

  Na miejsce zdarzenia przybył zespół ratownictwa medycznego, którego obsada przejęła nieprzytomnego mężczyznę. Pomimo resuscytacji prowadzonej przez około godzinę wspólnie przez strażaków oraz obsadę ZRM nie udało się przywrócić czynności życiowych – lekarz stwierdził zgon. Kobieta, która kierowała pojazdem została przewieziona drugą karetką  do szpitala. 

Po zakończeniu działań ratowniczych pojazd został załadowany na lawetę pomocy drogowej. Akcja trwała ponad trzy godziny. Badane są przyczyny powstania tego zdarzenia.

Kategoria:
 

  W sobotę, po godzinie szóstej dwa zastępy z jrg PSP i dwa zastępy z OSP w Marzęcicach uczestniczyły w likwidacji skutków zderzenia dwóch osobowych aut. Zdarzenie miało miejsce na łuku drogo wojewódzkiej 538 w miejscowości Wawrowice. 

Na miejscu ratownicy zastali osobowego forda fiestę i vw golfa po zderzeniu czołowym. Fiestę samodzielnie opuściła trójką podróżujących nią kobiet a w golfie pozostawały dwie kobiety. Trzecia osoba z widocznym urazem kolana była poza pojazdem.  Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wstrzymali ruch na drodze i udzielili pomocy medycznej uczestniczkom zdarzenia.

   Przy wykorzystaniu ratowniczych narzędzi hydraulicznych wykonany został dostęp do kierującej i pasażerki znajdującej się na tylnym siedzeniu golfa. Ze względu na dużą liczbę uczestniczek zdarzenia już wcześniej wyleciał z Olsztyna śmigłowiec ratowniczy LPR. Na miejsce dojechały ambulanse medyczne i policja. Strażacy wytyczyli i sprawdzili miejsce przygodnego lądowania dla helikoptera. Śmigłowiec zabrał jedną z uczestniczek zdarzenia do szpitala. 

Po zakończeniu działań ratowniczych pojazdy zostały załadowane na lawety pomocy drogowej a strażacy usunęli przy pomocy sorbentów płyny eksploatacyjne i pozostałości po zderzeniu z jezdni. Akcja trwała prawie trzy godziny. Badane są przyczyny powstania tego zdarzenia. 

Kategoria:
 

   19 lutego, zastępy z JRG PSP w Nowym Mieście Lubawskim i zastępy OSP w Marzęcicach zostały wysłane do zdarzenia na drodze wojewódzkiej 538, w miejscowości Mikołajki, gdzie doszło do zderzenia osobowego VW Golfa z drzewem.    Na miejscu ratownicy zastali uszkodzony pojazd na poboczu drogi, kierowca o własnych siłach wydostał się ze środka. Strażacy udzielili kierującemu pomocy medycznej i przekazali mężczyznę służbom medycznym po ich przyjeździe na miejsce zdarzenia.

   W czasie prowadzonych działań wstrzymano całkowicie ruch na drodze. Strażacy przeprowadzili również sorpcję wyciekłych na drodze płynów eksploatacyjnych. Na koniec pojazd został załadowany na lawetę pomocy drogowej i akcja została zakończona. Działania ratownicze trwały prawie trzy godziny. W wyniku zdarzenia pojazd został poważnie uszkodzony, a silnik znajdował się kilkanaście metrów od auta. Badane są przyczyny powstania tego zdarzenia.

Kategoria:
 

   11 lutego, w godzinach południowych jednostki ochrony przeciwpożarowej zostały wysłane do Kamionki w gminie Kurzętnik do pożaru dachu budynku mieszkalnego. Do zdarzenia wyjechały zastępy z JRG PSP w Nowym Mieście Lub. oraz zastępy OSP w Marzęcicach oraz podnośnik z OSP w Lubawie. Po dojeździe pierwszych zastępów na miejsce ratownicy zastali rozwinięty pożar dachu jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Kobieta zgłaszająca pożar samodzielnie opuściła budynek jeszcze przed przybyciem służb ratowniczych. Strażacy odłączyli energię elektryczną i zorganizowali akcję gaszenia pożaru.

   Z pomieszczeń budynku ewakuowano odzież, meble i sprzęt agd. Po zlokalizowaniu pożaru strażacy zdemontowali uszkodzony w wyniku działania ognia drewniany strop budynku i dogaszali palącą się izolację. Pomieszczenia spenetrowano przy pomocy kamery termowizyjnej w celu odnalezienia ewentualnych ukrytych zarzewi ognia.

   Na miejsce wezwano również pogotowie energetyczne i nadzór budowlany. Budynek został poważnie uszkodzony i nie nadaje się do dalszej eksploatacji. Po zakończonej akcji zabezpieczono budynek przed dostępem do niego przez niepowołane osoby. Mieszkańcy znaleźli schronienie w sąsiednim domu u swojej rodziny. Straty w wyniku pożaru oszacowano na 170 tys. zł. Spaliła się drewniana konstrukcja dachowa i zniszczone zostało pokrycie dachówki, drewniany strop na całej powierzchni budynku, wyposażenie wraz z meblami i odzież. 

   Cała akcja trwała przeszło pięć godzin. Przypuszczalną przyczyną powstania tego zdarzenia mogło być zapalenie się konstrukcji dachu od wcześniejszego pożaru sadzy w kominie. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

13-300 Nowe Miasto Lub. ul. Szkolna 5b

tel: 56 474 41 00, NIP 877-13-30-461

kpnmiastol@kwpsp.olsztyn.pl

© Copyright 2020, KP PSP Nowe Miasto Lubawskie.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Design by: M.S