„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

Kategoria:
  W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” Komenda Powiatowa PSP w Nowym Mieście Lubawskim w dniu 15.11.2019 roku zorganizowała spotkanie podczas, którego poruszone zostały zagadnienia związane z zagrożeniami jakie niesie za sobą sezon grzewczy.

Przybyłych na spotkanie gości przywitał zastępca komendanta powiatowego PSP w Nowym Mieście Lubawskim st. kpt. Krzysztof Szałkowski.  Podczas spotkania przekazano informację na  temat zasad bezpiecznego użytkowania i utrzymywania instalacji oraz urządzeń  w sezonie zimowym jak również z zagrożeniami związanymi z tlenkiem węgla. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: jednostek samorządowych powiatu nowomiejskiego na czele z Panem Jerzym Czaplińskim – Wicestarostą,  wydziału zarządzania kryzysowego, policji, straży miejskiej, spółdzielni mieszkaniowych, towarzystwa budownictwa społecznego oraz szpitala powiatowego. Po przedstawieniu prezentacji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” przez mł. ogn. Sławomira Górzewskiego funkcjonariusza stanowiska ds. kontrolno-rozpoznawczych przekazano informację dotyczącą odpowiedzialności zarządców nieruchomości w zakresie właściwego utrzymania i kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych). W dalszej części spotkania zebrani uzyskali informację na temat urządzeń wykrywających obecność tlenku węgla i dymu, sposobu ich montażu oraz ich skuteczności. Funkcjonariuszka policji omówiła sprawy bezpieczeństwa związane z  sezonem zimowym natomiast ratownik medyczny opowiedział o objawach zatrucia tlenkiem węgla. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne dotyczące tlenku węgla, które mają rozpropagować w swoim środowisku.

 

 

Opracowanie: kpt. Mateusz Jaguszewski – KP PSP Nowe Miasto Lubawskie

Zdjęcia: mł. asp. Łukasz Langa - KP PSP Nowe Miasto Lubawskie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

13-300 Nowe Miasto Lub. ul. Szkolna 5b

tel: 56 474 41 00, NIP 877-13-30-461

kpnmiastol@kwpsp.olsztyn.pl

© Copyright 2020, KP PSP Nowe Miasto Lubawskie.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Design by: M.S.