Pożegnanie ze służbą Zastępcy Dowódcy JRG PSP w Nowym Mieście Lubawskim.

Kategoria:
  1 lutego 2020 r. asp. sztab. Tomasz Wielgosiński – Zastępca Dowódcy JRG w Nowym Mieście Lubawskim, po ponad 27 latach służby odszedł na zasłużoną emeryturę.

Pożegnalna uroczystość odbyła się 30 stycznia w sali sztabowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Na początku  głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Nowym Mieście Lubawskim bryg. Jacek Auda, który w imieniu własnym i wszystkich pracowników KP PSP w Nowym Mieście Lub. podziękował asp. sztab. Tomaszowi Wielgosińskiemu  za wspólną służbę  oraz życzył wszystkiego najlepszego na zasłużonej emeryturze. Następnie głos zabrał odchodzący ze służby asp. sztab. Tomasz Wielgosiński, który podziękował wszystkim pracownikom KP PSP w Nowym Mieście Lub.  za współpracę. asp. sztab. Tomasz Wielgosiński służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął   24 września 1992 roku jako stażysta. 21 czerwca 1993 ukończył kwalifikacyjny kurs  szeregowych PSP, następnie 29 lipca 1994 roku kurs kwalifikacyjny podoficerów PSP. 30 maja 2003 roku ukończył zaoczne studium w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zdobywając tytuł zawodowy technika pożarnictwa. W okresie swojej służby zdował doświadczenie zawodowe w kilku pionach służbowych Komendy Powiatowej PSP  kolejno jako: dyżurny operacyjny w PSK, starszy inspektor w wydziale kwatermistrzowskim następnie w sekcji organizacyjno-kadrowej. Z dniem 1 lutego 2009 roku został mianowany na stanowisko  z-ca dowódcy JRG. Na każdym z tych stanowisk sprawnie   i konsekwentnie realizował stawiane przed nim zadania  służbowe, wykazując przy tym wiele własnej inicjatywy i umiejętnie wykorzystywał nabytą wiedzę. Zajmując już stanowisko dowódcze w bardzo dużym stopniu przyczynił się przez lata służby do wychowania kolejnych pokoleń strażaków przez zaangażowanie się w szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz kształtowanie charakterów i postaw. W środowisku zawodowym cieszył się dużym autorytetem, natomiast podwładni darzyli go zaufaniem  i szacunkiem.

Za swoją pracę i zaangażowanie został wyróżniony między innymi:

-Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

-Srebrny Medal za Długoletnia Służbę

-Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

-Dyplom Komendanta Głównego PSP

Odejście na emeryturę naszego kolegi spowodowało ruchy kadrowej tj.:

- na stanowisko Zastępcy Dowódcy JRG mianowany został kpt. mgr inż. Mateusz Jaguszewski  dotychczasowy kierownik sekcji w Wydziale Operacyjnym.

 - na stanowisko Starszego Specjalisty w Wydziale Operacyjnym mianowany został mł. kpt.  inż. Łukasz Tessmer  dotychczasowy Dyżurny Operacyjny SKKP.

Nowo mianowanym oficerom życzymy sukcesów na nowych stanowiskach.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Szałkowski - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim

Zdjęcia: Radosław Konopka – Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

13-300 Nowe Miasto Lub. ul. Szkolna 5b

tel: 56 474 41 00, NIP 877-13-30-461

kpnmiastol@kwpsp.olsztyn.pl

© Copyright 2020, KP PSP Nowe Miasto Lubawskie.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Design by: M.S.