Pożegnanie ze służbą Dowódcy Zmiany

Kategoria:
  1 października 2020 r. asp. sztab. Dariusz Urbański Dowódca Zmiany JRG w Nowym Mieście Lubawskim, po ponad 27 latach służby odszedł na zasłużoną emeryturę. 


Pożegnalna uroczystość odbyła się w sali sztabowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Mieście Lubawskim. Na początku  głos zabrał Komendant Powiatowy PSP w Nowym Mieście Lubawskim bryg. Jacek Auda, który w imieniu własnym i wszystkich pracowników KP PSP w Nowym Mieście Lub. podziękował asp. sztab. Dariuszowi Urbańskiemu  za wspólną służbę  oraz życzył wszystkiego najlepszego na zasłużonej emeryturze. Następnie głos zabrał odchodzący ze służby asp. sztab. Dariusz  Urbański, który podziękował wszystkim pracownikom KP PSP w Nowym Mieście Lub.  za współpracę.

 

asp. sztab. Dariusz Urbański  służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął  1 października 1993 roku jako stażysta. Był niezwykle zaangażowanym w służbę strażakiem. Stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, co zaowocowało awansami na wyższe stanowiska służbowe:  po ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu i promocji na pierwszy stopień w korpusie aspirantów został mianowany na dowódcę zastępu. W roku 2007 awansowany został na kolejny szczebel kadry dowódczej: dowódcę zmiany. Stanowisko to piastował do 30 września 2020 roku.     asp. sztab. Dariusz Urbański w służbie kierował się zawsze dobrem nadrzędnym, jakim jest niesienie pomocy poszkodowanym. Kierował profesjonalnie działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym, wykorzystując swoją wiedzę   i doświadczenie zawodowe nabyte przez lata służby. W trakcie 27-letniej służby uczestniczył w licznych zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych, za które był wyróżniany i nagradzany. Podczas tych zdarzeń podejmował właściwe decyzje ratujące życie ludzkie oraz mienie znacznej wartości. Za swoją działalność zawodową był wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami państwowymi i  resortowymi tj.: 

 

- Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

- Srebrna Odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej

- Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa

 

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Szałkowski - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim

Zdjęcia:  archiwum - KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

13-300 Nowe Miasto Lub. ul. Szkolna 5b

tel: 56 474 41 00, NIP 877-13-30-461

kpnmiastol@kwpsp.olsztyn.pl

© Copyright 2020, KP PSP Nowe Miasto Lubawskie.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Design by: M.S.