INTERWENCJE

AKTUALNE NASZE INTERWENCJE

Podsumowanie działalności komendy za rok 2016.

Kategoria:
 

  W dniu 22 lutego 2017 roku w siedzibie KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się spotkanie zorganizowane w celu podsumowania działalności komendy za rok 2016. Oprócz pracowników i funkcjonariuszy pełniących na co dzień służbę w tutejszej komendzie w naradzie uczestniczyli także zaproszeni goście: p.o. zastępcy Warmińsko - Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. mgr inż. Robert Fliciński, starosta Andrzej Ochlak, Komendant Powiatowy Policji insp. Jacek Drozdowski, wójt gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski, wójt gminy Grodziczno Tomasz Szczepański, wójt gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek, zastępca burmistrza Krzysztof Widźgowski oraz ks. Bernard Zakrzewski. Tradycją jest również, że na podsumowanie roku zaproszeni zostali członkowie koła emerytów PSP działającego przy komendzie.

   Uroczystość odbyła się w sali narad budynku Komendy Powiatowej PSP pod przewodnictwem komendanta powiatowego mł. bryg. Jacka Audy, który za pomocą prezentacji multimedialnej przedstawił uczestnikom spotkania sprawozdanie z działalności za 2016 rok. Spotkanie było również okazją do podsumowania współpracy KP PSP z jednostkami ochotniczych straży pożarnych, innymi służbami oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Termomodernizacja budynku KP PSP NML

Kategoria:
 

  Termomodernizacja budynku KP PSP w Nowym Mieście Lubawskim. 

Wartość całkowita inwestycji: 1.804.954,22 zł

w tym środki finansowe z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: 1.763.583,82 zł

Zakres termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej PSP w Nowym Mieście Lubawskim:

Instalacja wentylacyjna:

 • montaż centrali wentylacyjnej z rekuperacją oraz systemu chłodzącego wraz z agregatem;

Docieplenie budynku, wymiana okien i drzwi zewnętrznych:

 • docieplanie ścian zewnętrznych;
 • docieplanie stropodachu (wentylowanego i niewentylowanego);
 • docieplanie podłogi na gruncie;
 • wymiana 5 szt. starych okien na nowe PCV;
 • Wymiana 5 szt. drzwi zewnętrznych;

Wymiana źródła ciepła, modernizacji oświetlenia oraz wykonanie instalacji c.o. i c.w.u.:

 • zmiana źródła ciepła kocioł na biomasę o mocy 150kW z zasobnikiem buforowym, automatyką pogodową oraz podajnikiem automatycznym;
 • wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z wymianą grzejników oraz montaż nagrzewnic;
 • modernizacja oświetlenia wewnętrznego i budynku (oświetlenie energooszczędne);
 • montaż wspomagających  instalację c.w.u. paneli instalacji solarnej;
 • modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej;
 • zintegrowany system monitoringu, kontroli i optymalizacji zużycia mediów;

Wykonanie dokumentacji technicznej, wniosku i koszty nadzoru.

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka

Kategoria:

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka.

Kategoria:

Wystąpienie ministra Mariusza Błaszczaka w sprawie wzrostu uposażeń funkcjonariuszy i wzrostu wynagrodzeń pracowników cywilnych służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Wystąpienie ministra Jarosława Zielińskiego

Kategoria:

Wystąpienie ministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji do strażaków i pracowników cywilnych PSP.

Wystąpienie ministra Jarosława Zielińskiego

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

13-300 Nowe Miasto Lub. ul. Szkolna 5b

tel: 56 474 41 00, NIP 877-13-30-461

kpnmiastol@kwpsp.olsztyn.pl

© Copyright 2020, KP PSP Nowe Miasto Lubawskie. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Design by: M.S.